Now showing items 1-1 of 1

  • Podpora a využití moderních webových standardů 

    Švihel, Lukáš
    V práci se věnuji problematice využití moderních webových technologií. Vývoji historie, srovnání s předchozí verzí. Popisuji všechny důležité aspekty prvků, jež HTML5 a CSS3 přináší a vysvětluji jejich přínos a účel. ...