Now showing items 1-2 of 2

  • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

    Galacz, Roman
    Tato práce se zabývá získáním dat z map poskytovaných projektem OpenStreetMap a následným převodem těchto dat z formátu zeměpisné šířky a délky do kartézské soustavy souřadnic. Dále popisuje rozpoznávání domů v zástavbách, ...
  • Generování topologické mapy v sítích se systémy RouterOS 

    Vlk, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace schopné zmapovat topologii sítě založené na systému RouterOS a vygenerování mapy spojů. První část práce se zabývá systémem RouterOS a mapovými technologiemi. Druhá ...