Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

    Valenta, Martin
    Tato práce se zabývá studiem metod vhodných k vyhledávání fotografií na základě obsahu a následným návrhem a implementací aplikace pro vyhledávání budov. Cílem zmíněné aplikace je vytvořit interaktivního průvodce městem s ...