Now showing items 1-1 of 1

  • Generování realistických modelů stromů 

    Kučerňák, Martin
    Tato práce se zabývá generováním realistických modelů stromů. Je stručně popsán vývoj a růst stromů, a faktory které je ovlivňuji. Po té je shrnut vývoj systémů pro generování modelů stromu a popsány vybrané systémy. Dále ...