Now showing items 1-2 of 2

  • CAD systém pro 2D kreslení 

    Murín, Michal
    Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
  • Vektorový 2D kreslicí program 

    Chroboczek, Martin
    Tato práce řeší problematiku vektorové počítačové grafiky a její tvorby. Na začátku je uveden stručný přehled dostupných softwarových nástrojů s příklady oblastí jejich typického použití. Následuje popis vektorových 2D ...