Show simple item record

Database Archive of Image Medical Data

dc.contributor.advisorKršek, Přemyslcs
dc.contributor.authorSára, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2018-05-18T02:01:05Z
dc.date.available2018-05-18T02:01:05Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSÁRA, V. Databázový archív obrazových medicínských dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25015cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52672
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou správy medicínských obrazových dat. Analyzuje problém extrakce metadat z medicínského formátu DICOM a jejich efektivního ukládání. Systém je navržen jako aplikace klient-server. Poskytuje rozhraní pro import dat ve formátu DICOM, rozhraní pro vyhledávání dat v databázi, úpravu dat a export. Systém úzce spolupracuje s kolaborativním systémem VCE. Implementace byla provedena v jazycích C++ a PHP s podporou databáze SQLite a MySQL.cs
dc.description.abstractThis Thesis deals with the problems of medical image data management. It analyzes a metadata extraction problem from medical format DICOM and their efficient saving. System is designed as a client-server application. System provides an interface for DICOM data storing, interface for searching, data editing and exporting. System cooperatives with the collaborative system VCE. Implementation was carried out in C++ and PHP language with support of SQLite and MySQL database.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrazová medicínská datacs
dc.subjectuložení datcs
dc.subjectDICOMcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectaplikace klient-servercs
dc.subjectkolaborativní systém VCEcs
dc.subjectSQLitecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectImage medical dataen
dc.subjectdata storageen
dc.subjectDICOMen
dc.subjectC++en
dc.subjectPHPen
dc.subjectclient-server applicationen
dc.subjectcollaborative system VCEen
dc.subjectSQLiteen
dc.subjectMySQLen
dc.titleDatabázový archív obrazových medicínských datcs
dc.title.alternativeDatabase Archive of Image Medical Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:42cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25015en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:15:02en
sync.item.modts2020.05.10 00:15:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeChmelař, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record