Show simple item record

Classification in Data Streams Using Ensemble Methods

dc.contributor.advisorHlosta, Martincs
dc.contributor.authorJarosch, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:57Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:57Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJAROSCH, M. Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79366cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52710
dc.description.abstractTato práce pojednává o problematice získávání znalostí z dat a je zaměřena na klasifikaci dat v prostředí datových proudů. Jsou zde popsány tři metody klasifikace dat v datových proudech, využívající soubory klasifikátorů. Metody jsou v praktické části implementovány a zařazeny do klasifikačního systému. Měřením a experimentováním jsou analyzovány a porovnány implementované metody, které byly následně integrovány do analytického systému MAS. Na závěr práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with knowledge discovery and is focused on data stream classification. Three ensemble classification methods are described here. These methods are implemented in practical part of this thesis and are included in the classification system. Extensive measurements and experimentation were used for method analysis and comparison. Implemented methods were then integrated into Malware analysis system. At the conclusion are presented obtained results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDolování z datcs
dc.subjectdatové proudycs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectsoubor klasifikátorůcs
dc.subjectanalytický systémcs
dc.subjectMAScs
dc.subjectCSHTcs
dc.subjectDoScs
dc.subjectDWAAcs
dc.subjectzměna konceptucs
dc.subjectData miningen
dc.subjectdata streamsen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectensembleen
dc.subjectanalytical systemen
dc.subjectMASen
dc.subjectCSHTen
dc.subjectDoSen
dc.subjectDWAAen
dc.subjectconcept driften
dc.titleKlasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorůcs
dc.title.alternativeClassification in Data Streams Using Ensemble Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:13cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79366en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:56en
sync.item.modts2021.11.08 13:00:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZendulka, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Je u metody označené DoS při výběru nejlepších klasifikátorů řešeno zachování zastoupení všech typů základních klasifikátorů a pokud ano, pak jak? Jsou navržené metody vhodné i pro klasifikaci do více než dvou tříd? Experimenty jste prováděl s numerickými daty. Jsou implementované metody a zvolené typy klasifikátorů použitelné i pro proudy s hodnotami kategorických atributů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record