Show simple item record

Data Integration between Database Systems

dc.contributor.advisorRáb, Jaroslavcs
dc.contributor.authorPapež, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:10:59Z
dc.date.available2020-06-23cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPAPEŽ, Z. Datová integrace mezi databázovými systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52794
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. Konkrétně popisuje systém poskytovatelů lékařské péče a zkoumá jednotlivé entity zainteresované v jeho datové integraci. Pro realizaci projektu vytváří návrh na integraci tohoto registru a na jeho základě dále popisuje následnou implementaci.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with data integration that is used for data transfer within various database systems in both directions - data migration and replication. We become familiar with the technologies of distributed databases. In detail the system of health care providers is described and particular tables involved into its data integration are explored. For the project execution the proposal for integration of this system is created and whereupon following implementation is described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectDatová integracecs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectOraclecs
dc.subjectmigracecs
dc.subjectreplikacecs
dc.subjectadvanced queuingcs
dc.subjectmaterializované pohledy.cs
dc.subjectData integrationen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectOracleen
dc.subjectmigrationen
dc.subjectreplicationen
dc.subjectadvanced queuingen
dc.subjectmaterialized views.en
dc.titleDatová integrace mezi databázovými systémycs
dc.title.alternativeData Integration between Database Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:15cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34960en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:09:26en
sync.item.modts2021.11.22 22:59:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠčuglík, Františekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Doc. Věra Rozinajová, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: v práci uvádíte, že data jsou uložena jak v centrálním registru, tak ve Vámi implementované IML vrstvě a všechny změny v centrální DB jsou replikovány do IML. Jaký je důvod této duplicity dat? Nestačilo by, kdyby IML dělalo překlad požadavků z pobočkových databází na centrální databázi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record