Show simple item record

Smoke and Fire Detection in Video Sequences

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorHavelka, Robertcs
dc.date.accessioned2018-05-17T19:20:04Z
dc.date.available2018-05-17T19:20:04Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHAVELKA, R. Detekce ohně a kouře ve videosekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34616cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52802
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá detekcí ohně ve videosekvenci. Pozornost je věnována známým charakteristikám ohně a nastiňuje principy existujících řešení, které se zabývají touto problematikou. Práce také popisuje návrh, implementaci a testování detektoru ohně, který je založen na rozpoznání podezřelých oblastí podle barvy, kombinovaném se sledováním pohybových a světelných vlastností.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with fire detection in videosequences. Attention is paid to the known characteristics of fire and basic principles of existing solutions which deal with this issue. The thesis also describes design, implementation and testing of a fire detector that is based on the recognition of suspicious areas by fire color modeling, combined with detection of motion and light intensity variations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce ohněcs
dc.subjectvideo sekvencecs
dc.subjecttexturní analýzacs
dc.subjectbarevné modelycs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectdetekce pohybucs
dc.subjectpočítačové vidění.cs
dc.subjectFire detectionen
dc.subjectvideo sequenceen
dc.subjecttexture analysisen
dc.subjectcolor modelsen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectmotion detectionen
dc.subjectcomputer vision.en
dc.titleDetekce ohně a kouře ve videosekvencics
dc.title.alternativeSmoke and Fire Detection in Video Sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:49cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34616en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:37:56en
sync.item.modts2019.05.18 01:37:48en
dc.contributor.refereeJuránek, Romancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record