Show simple item record

Web Development Tools for Caché

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorLola, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLOLA, M. Webové vývojářské nástroje pro systém Caché [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79263cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52858
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření webového vývojářského nástroje pro systém Caché. Tento nástroj bude umožňovat vytváření a editaci tříd, rutin a metod. Při tvorbě bylo dbáno na to, aby výsledná aplikace využívala nastavení uživatelských práv ze systému Caché, a aby byla jednoduše šířitelná i rozšířitelná. Aplikace bude využívat skriptovací jazyk ObjectScript systému Caché a obvyklé webové technologie (HTML, CSS, Javascript). Text této práce popisuje kompletní vývojový cyklus aplikace od rozboru současného stavu, přes popis potřebných částí systému Caché, analýzu požadavků a návrh systému až po implementační detaily a rozbor testování a dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create web developer tools for the Caché system. This tool allows the creation and editing of classes, routines and methods. Particular focus was given to the use of the user roles from the Caché system, the extensibility and easy installation. The application is implemented in the Caché ObjectScript language and uses common web technologies (HTML, CSS and Javascript). The text of this thesis describes the complete development cycle of the application from an analysis of the current situation through the description of the needed parts of Caché and the requirements analysis, system design to the implementation details and testing and analysis of results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWebové vývojářské nástrojecs
dc.subjectvývojářské nástrojecs
dc.subjectCachécs
dc.subjectsystém Cachécs
dc.subjectdatabáze Cachécs
dc.subjectobjektová databázecs
dc.subjectpostrelační databázecs
dc.subjecteditace třídcs
dc.subjecteditace metodcs
dc.subjecteditace rutincs
dc.subjectIntersystemscs
dc.subjectObjectScriptcs
dc.subjectWeb developer toolsen
dc.subjectdeveloper toolsen
dc.subjectCachéen
dc.subjectCaché systemen
dc.subjectCaché databaseen
dc.subjectobject databaseen
dc.subjectpostrelational databaseen
dc.subjectclass editationen
dc.subjectmethod editationen
dc.subjectroutine editationen
dc.subjectIntersystemsen
dc.subjectObjectScripten
dc.titleWebové vývojářské nástroje pro systém Cachécs
dc.title.alternativeWeb Development Tools for Cachéen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79263en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:57:15en
sync.item.modts2021.11.08 12:54:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem může společnost Intersystems, se kterou jste spolupracoval, prakticky využít Vaši aplikaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record