Show simple item record

Autonomous Crossword Puzzles for Android Platform

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorBuno, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBUNO, P. Luštič osmisměrky pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52862
dc.description.abstractTento dokument se zabývá algoritmy pro vyhledávání v rozpoznaném textu z pořízeného snímku a vývojem aplikace pro mobilní platformu Android. V této práci jsou představeny knihovny pro rozpoznávání textu v obraze a existující algoritmy pro vyhledávání textových řetězců. Praktická část se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro automatizované vyhledávání tajenky osmisměrky z fotografií pořízených uživatelem aplikace. V teoretické části práce jsou popsány důležité nástroje pro vývoj aplikace pro platformu Android, principy rozpoznávání textu z obrazu a pravidla hlavolamu osmisměrka. Na konci práce jsou shrnuty výsledky testování a zhodnocení úspěšnosti vyhledání tajenky, intuitivnosti grafického uživatelského rozhraní a celkové použitelnosti aplikace. V závěru jsou zhodnoceny výsledky a nastíněna možná rozšíření aplikace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with algorithms for search in the recognized text of the captured image and it discusses the development of applications for the Android mobile platform. This paper presents the libraries for text recognition in image and existing algorithms to search for text string. The practical part is devoted to the design and implementation of applications for autonomous search crossword puzzles from photos taken by the user. The teoretical part describes the important tools for developing applications for the Android platform, the principles of text recognition from the image and puzzle WordFind rules. At the end the paper summarizes the results and evaluation to find success solution, intuitive GUI and overall usability. In the conclusion, the evaluation of results and outlines possible application extension.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOsmisměrkacs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectVyhledávání řetězcůcs
dc.subjectOCRcs
dc.subjectCrossword puzzleen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectSearch stringen
dc.subjectOCRen
dc.titleLuštič osmisměrky pro platformu Androidcs
dc.title.alternativeAutonomous Crossword Puzzles for Android Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:01cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78533en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:59:55en
sync.item.modts2021.11.08 12:46:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V kapitole 2.2 je uvedeno, že rozdělení textu na řádky se provede před vyrovnáním sklonu. Jak se obecně detekují řádky, pokud není sklon znám? Jaká je nakonec algoritmická složitost nalezení slov v textu? Jaká by byla oproti tomu složitost použití např. KMP algoritmu pro vyhledání slov v textu, seřazenému podle směru čtení do lineárního pole (lze odpovědět pomocí dalšího slide v prezentaci)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record