Show simple item record

Real-Time Displaying Quality Maps of Silicon Wafers

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorMareček, Matějcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:24:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMAREČEK, M. Zobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79349cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52875
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém, který dokáže v reálném čase sbírat data z průběhů měření křemíkových plátů. Může se jednat o desítky až stovky měření a data z těchto měření jsou uživatelům vykreslována (taktéž v reálném čase). Práce obsahuje popis procesu výroby a testování integrovaných obvodů. Následně pak návrh architektury systému aplikací, vnitřní architektury serveru a grafického uživatelského rozhraní klientské aplikace. V poslední části je ukázáno, jakým způsobem bylo implementováno vykreslování křemíkových plátů na platformě JavaFX 2.2 a hybridní vícevláknová architektura serveru.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor's thesis is to design and implement a software system that can collect real-time data from measurements of silicon wafers. There could be tens or hundreds data sources of measurements and data from these measurements can be rendered (also in real time). This work contains a description of the process of manufacturing and testing of integrated circuits. Subsequently, there is description of system architecture design, interior architecture of real-time server and GUI of client application. In the last section, there is shown how rendering of silicon wafers was implemented on platform JavaFX 2.2 and also implementation of hybrid multi-threading server architecture.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKřemíkové deskycs
dc.subjectzobrazování v reálném časecs
dc.subjectJavaFX 2.2cs
dc.subjectgrafické uživatelské rozhranícs
dc.subjectservercs
dc.subjectparalelismuscs
dc.subjectSilicon wafersen
dc.subjectreal-time displayingen
dc.subjectJavaFX 2.2en
dc.subjectgraphical user interfaceen
dc.subjectserveren
dc.subjectparallelismen
dc.titleZobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném časecs
dc.title.alternativeReal-Time Displaying Quality Maps of Silicon Wafersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:12cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79349en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:59:57en
sync.item.modts2021.11.08 12:45:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePřibyl, Bronislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak náročné bude implementovat do systému plánovanou autentizaci a autorizaci uživatelů? Proč jste v Javě implementoval třídu Ready, která má na první pohled stejné chování jako třída boolean?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record