Show simple item record

Investigation of Sokoban Game Using Genetic Algorithms

dc.contributor.advisorMinařík, Milošcs
dc.contributor.authorNezvalová, Leonacs
dc.date.accessioned2018-05-17T19:30:27Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNEZVALOVÁ, L. Řešení hry Sokoban pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52917
dc.description.abstractTato práce se zabývá tvorbou automatického řešení hry Sokoban s využitím gentických algoritmů. Důraz je kladen především na reprezentaci chromozomu, která pomáhá řešit hlavní problémy hry - velikost stavového prostoru a prezence uváznutí. Na tyto problémy je také zaměřena speciální operace křížení a fitness ohodnocující funkce. Vedlejším cílem je optimalizace nalezeného řešení pomocí optimalizační funkce i samotné evoluce.cs
dc.description.abstractThis work proposes an automatic Sokoban solver based on genetic algorithms. Emphasis is placed on the chromosome representation, that helps to deal with main problems related to automatic solving - size of a state space and presence of deadlocks. These problems are also addressed by specialized crossover operation and fitness function. The secondary objective is to optimize the solution using the optimization function and evolution itself.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectGenetické algoritmycs
dc.subjectSokobancs
dc.subjectevolucecs
dc.subjectIDA*cs
dc.subjectautomatické řešenícs
dc.subjectGenetic algorithmsen
dc.subjectSokobanen
dc.subjectevolutionen
dc.subjectIDA*en
dc.subjectautomatic solveren
dc.titleŘešení hry Sokoban pomocí genetických algoritmůcs
dc.title.alternativeInvestigation of Sokoban Game Using Genetic Algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:27cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78579en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:56en
sync.item.modts2021.11.22 22:55:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A (výborně). Otázky u obhajoby: Můžete uvést dobu, kterou systém potřebuje k nalezení řešení pro zvolené instance? Bylo by možné systém rozšířit (případně jak) tak, aby dovoloval řešit i obtížnější instance hry Sokoban? Můžete porovnat úspěšnost navrženého systému v případě a) fixního počtu iterací a zvyšující se velikosti populace (instance B a C, tabulka 6.2) versus b) fixní velikosti populace a zvyšujícího se počtu iterací tak, aby výsledný počet evaluací byl shodný? Je vhodnější (z pohledu doby potřebné k nalezení řešení) zvýšit počet iterací nebo velikost populace? cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record