Show simple item record

Experiments with Images of Eye Retina

dc.contributor.advisorFiala, Jiřícs
dc.contributor.authorFloryček, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:29:38Z
dc.date.available2018-10-21T17:29:38Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFLORYČEK, J. Experimenty se snímky sítnice oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34744cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53017
dc.description.abstractPozice cév v sítnici lidského oka je jednou z důležitých fyziologických biometrických vlastností každého jedince. Zpracování barevných snímků sítnice a extrakce cévní struktury představuje významnou fázi při diagnostice řady očních chorob, stejně jako při získávání biometrických údajů. V této bakalářské práci bude popsána metoda pro automatické zpracování snímků, extrakci cévního řečiště a uložení šablony pro použití v biometrickém systému. Metoda byla vyvíjena a testována na reálných snímcích sítnice pořízených digitální fundus kamerou a implementována v jazyce C++ za použití knihovny OpenCV. Tato práce také obsahuje stručný úvod do biometrie, počítačové grafiky a medicíny.cs
dc.description.abstractThe layout of blood vessels in human eye retina is one of the important physiological biometric characteristics of every individual. The processing of color retinal images and extraction of the blood vessel structure is an important phase in diagnostics of many eye diseases as well as in gathering biometric data. An automatic method for image processing, extracting the blood vessel structure and saving a template for usage in a biometric system will be described in this bachelor thesis. The method was developed and tested on actual retinal images acquired by digital fundus camera and it was implemented in language C++ with the use of OpenCV library. This thesis also contains a brief introduction to biometrics, computer graphics and medicine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsítnicecs
dc.subjectbiometriecs
dc.subjectfundus kameracs
dc.subjectcévycs
dc.subjectgaborův filtrcs
dc.subjectprahovánícs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectfiltrovánícs
dc.subjectretinaen
dc.subjectbiometricsen
dc.subjectfundus cameraen
dc.subjectblood vesselen
dc.subjectgabor filteren
dc.subjectthresholdingen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectfilteringen
dc.titleExperimenty se snímky sítnice okacs
dc.title.alternativeExperiments with Images of Eye Retinaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:52cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34744en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:59:43en
sync.item.modts2021.11.08 12:34:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrság, Filipcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record