Show simple item record

Secured Communication in the Smart Home

dc.contributor.advisorNovotný, Tomášcs
dc.contributor.authorBrábník, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:43:35Z
dc.date.available2015-06-18cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBRÁBNÍK, P. Zabezpečená komunikace v inteligentní domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78589cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53051
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tunelováním síťové komunikace mezi adaptérem a cloudem v rámci inteligentní domácnosti. V první části je teoretický rozbor inteligentní domácnosti a síťového tunelování. V další části je vybrán SW pro tvorbu síťových tunelů a jeho následná implementace. Poslední část se zabývá testováním a případným rozšířením funkcionality. Cílem testování je ověřit, zda komunikační tunel splňuje zadané požadavky a v jakém čase je schopen komunikovat.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with tunneling of the network communication between the adapter and the cloud in the area of smart homes. The first part is a theoretical analysis of smart homes and network tunneling. The software for creating network tunnels is chosen and implemented in the second part. The last part deals with testing and possible functionality extension. The goal of testing is to verify that the communication tunnel satisfies specified requirements and how fast can be communication established.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectOpenVPNcs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectinteligentní domácnostcs
dc.subjectšifrovánícs
dc.subjecttunelování síťové komunikace.cs
dc.subjectOpenVPNen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectsmart homeen
dc.subjectencryptionen
dc.subjecttunneling of network communication.en
dc.titleZabezpečená komunikace v inteligentní domácnostics
dc.title.alternativeSecured Communication in the Smart Homeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:30cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78589en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:03:37en
sync.item.modts2020.06.23 08:23:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKořenek, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Co Vás vedlo k odklonu od vlastní implementace a použití standardního nástroje OpenVPN? Z obrázku 5 na straně 25 je vidět, že doba odezvy přes VPN tunel v podstatě nezávisí na počtu připojených klientů s vyjímkou jediné hodnoty (400 klientů). Můžete vysvětlit čím je způsobena tato anomálie?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record