Show simple item record

Design Patterns for Web Applications

dc.contributor.advisorZendulka, Jaroslavcs
dc.contributor.authorDudek, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:55:00Z
dc.date.available2018-10-21T20:55:00Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDUDEK, J. Návrhové vzory pro webové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25156cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53134
dc.description.abstractS nástupem webu se začal objevovat zcela nový typ klient-server aplikací založených na standardních webových technologiích. Tyto technologie jsou dostupné na drtivé většině klientských stanic a není tak nutná instalace dalšího softwaru. Z tohoto důvodu si získaly webové aplikace mezi uživateli i vývojáři značnou oblibu a jsou nasazovány nejen na Internet, ale i na firemní intranety. Vzhledem k současnému rozšíření těchto aplikací je důležité sumarizovat vyzkoušené a ověřené postupy využitelné při jejich návrhu. A právě tato práce popisuje vybrané návrhové vzory aplikovatelné při vývoji webových aplikací a demonstruje jejich použití na konkrétních existujících systémech stejně jako na vlastní ukázkové aplikaci.cs
dc.description.abstractWith the coming of the web a brand new type of client-server applications based on standard web technologies has started to appear. These technologies are available on an overwhelming majority of client stations and don't need any additional software to be installed. As a result web applications have gained popularity among both users and developers and are currently deployed not only on the Internet, but also on company intranets. Considering present expansions of such applications it is important to summarize tested and approved approaches usable in their design. And it is this particular work that describes the chosen design patterns applicable in web applications development and demonstrates their usage on both concrete existent systems and a custom sample application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectwebcs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectnávrhový vzorcs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectMVCcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectpohledcs
dc.subjectřadičcs
dc.subjectweben
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectdesignen
dc.subjectdesign patternen
dc.subjectUMLen
dc.subjectMVCen
dc.subjectmodelen
dc.subjectviewen
dc.subjectcontrolleren
dc.titleNávrhové vzory pro webové aplikacecs
dc.title.alternativeDesign Patterns for Web Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-02-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:34cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25156en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:15:50en
sync.item.modts2020.05.10 00:37:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record