Show simple item record

Experiments with the Swarm Intelligence

dc.contributor.advisorGrulich, Lukášcs
dc.contributor.authorHula, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:30Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:30Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHULA, T. Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53179
dc.description.abstractPráce se zabývá rojovou inteligencí jako podoborem umělé inteligence. Stručně popisuje biologické pozadí problematiky a zabývá se také principy hledání cest v mravenčích koloniích. Představena je i oblast kombinatorické optimalizace a detailně jsou definovány úlohy Travelling Salesman Problem a Quadratic Assignment Problem. Hlavní část práce sestává z popisu metod rojové inteligence pro řešení uvedených problémů a zhodnocení experimentů, které byly na těchto metodách provedeny. Konkrétně jde o algoritmy Ant System, Ant Colony System, Hybrid Ant System a Max-Min Ant System. V rámci práce byla také navržena a otestována vlastní metoda Genetic Ant System, která obohacuje základní Ant System mimo jiné o vývoj parametrů jednotek na základě genetických principů. V rámci obou řešených úloh jsou porovnány výsledky popisovaných metod společně s výsledky metod klasické umělé inteligence.cs
dc.description.abstractThis work deals with the issue of swarm intelligence as a subdiscipline of artificial intelligence. It describes biological background of the dilemma briefly and presents the principles of searching paths in ant colonies as well. There is also adduced combinatorial optimization and two selected tasks are defined in detail: Travelling Salesman Problem and Quadratic Assignment Problem. The main part of this work consists of description of swarm intelligence methods for solving mentioned problems and evaluation of experiments that were made on these methods. There were tested Ant System, Ant Colony System, Hybrid Ant System and Max-Min Ant System algorithm. Within the work there were also designed and tested my own method Genetic Ant System which enriches the basic Ant System i.a. with development of unit parameters based on genetical principles. The results of described methods were compared together with the ones of classical artificial intelligence within the frame of both solved problems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrojová inteligencecs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectmravenčí koloniecs
dc.subjectkombinatorická optimalizacecs
dc.subjectTravelling Salesman Problemcs
dc.subjectQuadratic Assignment Problemcs
dc.subjectAnt Colony Optimizationcs
dc.subjectAnt Systemcs
dc.subjectAnt Colony Systemcs
dc.subjectMax-Min Ant Systemcs
dc.subjectHybrid Ant Systemcs
dc.subjectGenetic Ant Systemcs
dc.subjectswarm intelligenceen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectant colonyen
dc.subjectcombinatorial optimizationen
dc.subjectTravelling Salesman Problemen
dc.subjectQuadratic Assignment Problemen
dc.subjectAnt Colony Optimizationen
dc.subjectAnt Systemen
dc.subjectAnt Colony Systemen
dc.subjectMax-Min Ant Systemen
dc.subjectHybrid Ant Systemen
dc.subjectGenetic Ant Systemen
dc.titleExperimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence)cs
dc.title.alternativeExperiments with the Swarm Intelligenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:11cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 02:27:00en
sync.item.modts2020.05.10 01:34:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record