Show simple item record

Intelligent Fighting Units

dc.contributor.advisorDrahanský, Martincs
dc.contributor.authorKužela, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:34Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:34Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKUŽELA, M. Inteligentní bojové jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25084cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53245
dc.description.abstractVýcvik vojenských jednotek v terénu je spojen s velkými náklady, ať už se jedná o finance, materiální nebo lidské zdroje. Proto se čím dál tím více klade důraz na výcvik bojových jednotek prostřednictvím simulátoru. Pro řádný výcvik je pak potřeba, aby se inteligence simulovaných jednotek co nejvíce podobala inteligenci lidské, aby mohla úspěšně nahradit lidského protivníka. Tato práce se zabývá návrhem postupu realizace inteligentního chování bojové jednotky, který bude aplikovatelný na prostředí simulátoru firmy E-COM s.r.o. Je zde obecně popsána problematika inteligentních agentů a způsobu dosažení jejich racionálního chování a autonomie. V této práci je také popsán a rozebrán návrh realizace inteligentní jednotky a její komunikace s okolním prostředím. Dále se zabývá základní implementací vytvořeného návrhu a nad ní provedenými experimenty.cs
dc.description.abstractThe field training of army units includes high financial, material and human resource investments. From this reason, an emphasis on the simulator training of these units arised recently. But the training in simulator needs to have the simulated units as intelligent as a human beings are, so the field training with real human opponents can be successfully replaced with the simulator training. This work deals with the design of fighting unit's intelligent behaviour, that will be applicable in the E-COM simulator environment. Work covers the description of intelligent agents and ways how to achieve their rational and autonomous behaviour. The proposal and the analysis of intelligent fighting unit's implementation and unit's communication with surrounding environment, basic implementation of this proposal and experiments with created implementation are also described in this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBojová jednotkacs
dc.subjectinteligentní agentcs
dc.subjectstruktura agentacs
dc.subjectracionalitacs
dc.subjectautonomiecs
dc.subjectužitekcs
dc.subjectagent orientovaný na cílecs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectbáze znalostícs
dc.subjectprostředícs
dc.subjectučenícs
dc.subjectFighting uniten
dc.subjectintelligent agenten
dc.subjectagent structureen
dc.subjectrationalityen
dc.subjectautonomyen
dc.subjectutilityen
dc.subjectgoal-based agenten
dc.subjectplanningen
dc.subjectknowledge baseen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectlearningen
dc.titleInteligentní bojové jednotkycs
dc.title.alternativeIntelligent Fighting Unitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:13cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25084en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 02:27:53en
sync.item.modts2020.05.10 01:49:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaneček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record