Show simple item record

Model Based Design of the Conference System

dc.contributor.advisorKočí, Radekcs
dc.contributor.authorCaha, Matějcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:47Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:47Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCAHA, M. Modelem řízený návrh konferenčního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53430
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem práce je demonstrovat modelem řízený návrh na případové studii konferenčního systému. Konkrétně zde budou představeny formalismy DEVS a OOPN  společně s experimentálními nástroji PNtalk a SmallDEVS, které umožňují práci s těmito formalismy. Výsledný model konferenčního systému bude nasazen jako součást webové aplikace implementované pomocí frameworku Seaside v prostředí Squeak.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the topic of  model-based design and application of simulation in system design. In the introduction, the thesis discusses the history of software development process and outlines the current status. The aim is to demonstrate a model-driven design on a case study of conference system. There will be presented formalisms of DEVS and OOPN  together with experimental tools PNtalk and SmallDEVS that allow to work with these formalisms. The resulting model of conference system will be deployed as part of a web application using a framework Seaside in the Squeak environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSoftwarové inženýrstvícs
dc.subjectanalýza a návrh počítačových systémůcs
dc.subjectmodelem řízený návrhcs
dc.subjectMBDcs
dc.subjectsimulací řízený návrhcs
dc.subjectSBDcs
dc.subjectMDAcs
dc.subjectDEVScs
dc.subjectOOPNcs
dc.subjectSmallDEVScs
dc.subjectPNtalkcs
dc.subjectmodelování a simulacecs
dc.subjectSqueakcs
dc.subjectSeaside.cs
dc.subjectSoftware engineeringen
dc.subjectsystem analysis and designen
dc.subjectmodel-based designen
dc.subjectMBDen
dc.subjectsimulation-based designen
dc.subjectSBDen
dc.subjectMDAen
dc.subjectDEVSen
dc.subjectOOPNen
dc.subjectSmallDEVSen
dc.subjectPNtalken
dc.subjectmodeling and simulationen
dc.subjectSqueaken
dc.subjectSeaside.en
dc.titleModelem řízený návrh konferenčního systémucs
dc.title.alternativeModel Based Design of the Conference Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:50cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78682en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:17:54en
sync.item.modts2020.06.23 09:52:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Vladimírcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: -cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record