Show simple item record

Particle Swarm Optimization on GPUs

dc.contributor.advisorJaroš, Jiřícs
dc.contributor.authorZáň, Drahoslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:50Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:50Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZÁŇ, D. Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53517
dc.description.abstractTato práce sa zabývá populačně založenou stochastickou optimalizační technikou PSO (Particle Swarm Optimization) a její akcelerací. Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní techniku, určenou k řešení složitých multidimenzionálních problémů, která nachází uplatnění v široké oblasti aplikací. Cílem práce je vytvořit paralelní implementaci tohoto algoritmu s důrazem na co nejvyšší zrychlení výpočtu. K tomuto účelu byla zvolena grafická karta (GPU), která v dnešních dobách poskytuje cenově dostupný, masivní výpočetní výkon. Za účelem vyhodnocení přínosu akcelerace s využitím GPU byly vytvořeny a porovnávány dvě aplikace řešící problém odvozený od známého NP-těžkého problému Knapsack. Akcelerovaná aplikace na GPU vykazuje až 5-násobné průměrné a téměř 10-násobné maximální  zrychlení výpočtu oproti optimalizované aplikaci pro vícejádrový procesor, ze které vycházela.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a population based stochastic optimization technique PSO (Particle Swarm Optimization) and its acceleration. This simple, but very effective technique is designed for solving difficult multidimensional problems in a wide range of applications. The aim of this work is to develop a parallel implementation of this algorithm with an emphasis on acceleration of finding a solution. For this purpose, a graphics card (GPU) providing massive performance was chosen. To evaluate the benefits of the proposed implementation, a CPU and GPU implementation were created for solving a problem derived from the known NP-hard Knapsack problem. The GPU application shows 5 times average and almost 10 times the maximum speedup of computation compared to an optimized CPU application, which it is based on.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPSOcs
dc.subjectHPCcs
dc.subjectCPUcs
dc.subjectGPUcs
dc.subjectGPGPUcs
dc.subjectCUDAcs
dc.subjectKnapsackcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectrojcs
dc.subjectčásticecs
dc.subjectPSOen
dc.subjectHPCen
dc.subjectCPUen
dc.subjectGPUen
dc.subjectGPGPUen
dc.subjectCUDAen
dc.subjectKnapsacken
dc.subjectMKPen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectswarmen
dc.subjectparticleen
dc.titleAkcelerace částicových rojů PSO pomocí GPUcs
dc.title.alternativeParticle Swarm Optimization on GPUsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:08cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:59en
sync.item.modts2020.06.23 10:12:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePetrlík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Znáte některé jiné implementace algoritmu Particle Swarm Optimization, které využívají k urychlení výpočtu grafickou kartu? Zkoušel jste porovnat výsledky Vaší implementace s implementacemi ostatních autorů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record