Show simple item record

Social Network Analysis and Simulations

dc.contributor.advisorSamek, Jancs
dc.contributor.authorVorlová, Pavlacs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:09:03Z
dc.date.available2020-06-23T09:09:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVORLOVÁ, P. Metody analýzy a simulací sociálních sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78619cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53544
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi vyhledávané a používané, proto jsou i častým cílem zkoumání. Práce se věnuje statické analýze sociálních sítí, kde vidíme sociální síť jako graf a zjišťujeme různé vlastnosti jednotlivých objektů v síti a podle toho určujeme, jak jsou tyto objekty pro síť významné. Zajímají nás i vztahy mezi entitami, protože mají vliv na šíření informací v síti. Strukturní vlastnosti sítě pak určují existenci různých komunit. V rámci dynamické analýzy modelujeme sociální síť pomocí multiagentních systémů, které jsou velmi vhodné pro znázornění změn v síti. Multiagentním systémem byl také implementován simulační model, který představuje konkrétní sociální síť. Jeho chování bylo analyzováno a zkoumáno pomocí vybraných metod.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focusing on description of processing social network analysis, design and implementation of a model that simulates a particular social network and its analysis. Social networks are modern and very used in this time. They are very good point for exploring. This project deal with static analysis social network, where social network is constructed by graph. We nd out di erent properties of single component and than we establish signi cance of them. Relationships between components are important too for us, because they have a big influence on propagation information in network. Structural properties figure out existence of di fferent communities. We simulate social network with multi-agent systems, they are desirable for represent changes in network. Multi-agent systems have implemented a simulation model that represents a particular social network. His behaviour was analyzed and examinated by chosen methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsociální síťcs
dc.subjectanalýza sociální sítěcs
dc.subjectdynamická analýzacs
dc.subjectmultiagentní systémycs
dc.subjectFacebookcs
dc.subjectstředovostcs
dc.subjectlatent space modelcs
dc.subjectsocial networken
dc.subjectsocial network analysisen
dc.subjectdynamic analysisen
dc.subjectmulti-agent systemsen
dc.subjectFacebooken
dc.subjectcentralityen
dc.subjectlatent space modelen
dc.titleMetody analýzy a simulací sociálních sítícs
dc.title.alternativeSocial Network Analysis and Simulationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:35cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78619en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:03en
sync.item.modts2020.06.23 10:04:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrál, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Důkladně popište pojem šedá eminence, a v grafech 5.2 a 5.1 ukažte o kterého uživatele se ve vašich výsledcích jedná a popište vlastnosti, které osoba označená tímto pojmem má.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record