Show simple item record

PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION

dc.contributor.advisorStehlík, Petren
dc.contributor.authorElsässer, Thomasen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:48Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationELSÄSSER, T. PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other48970cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5354
dc.description.abstractTato práce o energetickém využití čistírenských kalů obsahuje popis vlastností kalu (hustota, měrná tepelná kapacita a dynamická viskozita). Stěžejní kapitoly jsou věnovány desintegraci kalu pro zvýšení obsahu sušiny po odvodnění a experimentálnímu zkoumání tvorby emisí při spalování kalu, kde byl posuzován vliv přídavku alkálie. Spalování vysušeného kalu proběhlo ve fluidní vrstvě, byla zkoumána produkce škodlivin a distribuce těžkých kovů. Druhá ucelená část práce je věnována termochemické desintegraci stabilizovaného kalu, přičemž byl experimentálně vyhodnocován vliv na obsah vody v odvodněném kalu. Provedené experimenty sloužily k detekci vhodné teploty a dávky chemikálie. Výsledky experimentů byly rovněž podkladem pro ekonomickou bilanci, která je založena na úsporách za likvidaci menšího množství kalu.en
dc.description.abstractThis thesis on the processing of sewage sludge in waste to energy applications contains a description of sludge material properties (density, specific heat capacity and dynamic viscosity), and is, in its main chapters, devoted to sludge disintegration for improved dewatering and the experimental study of emissions produced in incineration, where the influence of alkali addition was examined. The incineration of dried sludge was done in a fluidized bed reactor and the production of air emissions and distribution of heavy metals was studied. The thermo chemical disintegration of stabilized sewage sludge, elaborated in the second main chapter, aims at reducing the water content of sludge after dewatering. Experiments conducted in laboratory scale aimed at identifying a suitable temperature level, required dosage of chemical agent. In the following, a basic economical evaluation is described, where the savings are determined from savings in sludge disposal.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčistírenský kalen
dc.subjectzlepšení odvodnitelnostien
dc.subjectspalování kaluen
dc.subjecttvorba polutantůen
dc.subjectdezintegrace stabilizovaného kaluen
dc.subjectsewage sludgecs
dc.subjectadvanced dewateringcs
dc.subjectsludge incinerationcs
dc.subjectpollutants generationcs
dc.subjectdisintegration of stabilized sludgecs
dc.titlePERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTIONen
dc.title.alternativePERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTIONcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-12-21cs
dcterms.modified2012-01-19-13:16:09cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid48970en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:44:27en
sync.item.modts2020.03.30 15:05:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlemeš,, Jiříen
dc.contributor.refereeŽaloudík, Petren
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Klemeš, CSc. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Puchýř, Ph.D. (člen)cs
but.defencePráce je zaměřena na aktuální problém ochrany životního prostředí. Komise konstatuje vysokou vědeckou úroveň práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record