Show simple item record

Bayesian Networks Applications

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorChaloupka, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:53Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCHALOUPKA, D. Aplikace Bayesovských sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other78953cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53566
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnými aplikacemi Bayesovských sítí. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii pravděpodobnosti a později na úrovni matematiky vysvětluje samotnou teorii Bayesovských sítí, přístupy k inferenci a k učení včetně ozřejmění silných a slabých stránek popisovaných technik. Součástí výkladu jsou v mnoha případech ilustrativní příklady a podrobně komentovaná matematická odvození prezentovaných vzorců. V praktické části práce je kladen důraz na aplikace vyžadující učení Bayesovské sítě, jednak ve smyslu učení parametrů a jednak ve smyslu struktury. První aplikací jsou obecné benchmarkové úlohy, které zkoumají chování prezentovaných technik a zaměřují se na způsob optimální volby parametrů učení Bayesovské sítě. Druhou aplikací je užití Bayesovských sítí pro účely dolování znalostí o příčinách zločinnosti prostřednictvím vizualizace závislostí mezi náhodnými proměnnými popisujícími zkoumanou doménu. Třetí aplikace zkoumá možnosti nasazení Bayesovské sítě jakožto spam filtru a dosažené výsledky porovnává prostřednictvím všeobecně užívané datové sady s výsledky naivního Bayesovského filtru, který rovněž vychází z teorie pravděpodobnosti.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with possible applications of Bayesian networks. The theoretical part is mainly of mathematical nature. At first, we focus on general probability theory and later we move on to the theory of Bayesian networks and discuss approaches to inference and to model learning while providing explanations of pros and cons of these techniques. The practical part focuses on applications that demand learning a Bayesian network, both in terms of network parameters as well as structure. These applications include general benchmarks, usage of Bayesian networks for knowledge discovery regarding the causes of criminality and exploration of the possibility of using a Bayesian network as a spam filter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBayesovská síťcs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjectstochastická inferencecs
dc.subjectučení strukturycs
dc.subjectstrojové učenícs
dc.subjectspamcs
dc.subjectBayesian networken
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectstochasticen
dc.subjectinferenceen
dc.subjectstructure learningen
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectspamen
dc.titleAplikace Bayesovských sítícs
dc.title.alternativeBayesian Networks Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:19cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78953en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:07en
sync.item.modts2020.06.23 10:34:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozman, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record