Show simple item record

Random Number Generators for Cryptography

dc.contributor.advisorHanáček, Petrcs
dc.contributor.authorMatějíček, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:48Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:48Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMATĚJÍČEK, J. Generátory náhodných čísel pro kryptografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78414cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53662
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je návrh a statistické testy dvou různých hardwarových generátorů náhodných čísel. Obsahuje také přehled používaných zdrojů entropie, algoritmů používaných pro korekci odchylky od normálního rozložení a popis používaných statistických testů.cs
dc.description.abstractThe content of this thesis is the design and statistical tests of two di erent hardware random number generators. It also includes an overview of the sources of entropy, algorithms used to correct deviations from the normal distribution and the description of statistical tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenerátor náhodných číselcs
dc.subjectEntropiecs
dc.subjectšumcs
dc.subjectStatistické testycs
dc.subjectChí kvadrát.cs
dc.subjectRandom number generatoren
dc.subjectEntropyen
dc.subjectNoiseen
dc.subjectStatistical testsen
dc.subjectChi square.en
dc.titleGenerátory náhodných čísel pro kryptografiics
dc.title.alternativeRandom Number Generators for Cryptographyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:24cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78414en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:11:33en
sync.item.modts2021.11.12 10:58:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHenzl, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste zvolil jako zdroj entropie právě jitter a výstřelový šum na Zenerově diodě? Nedávaly by jiné zdroje lepší výsledky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record