Show simple item record

Interpreter of a Dynamic Programming Language for Scientific Computing

dc.contributor.advisorKněžík, Jancs
dc.contributor.authorOcelík, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:06:21Z
dc.date.available2018-10-21T17:06:21Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationOCELÍK, T. Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78601cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53686
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a popisem dynamického reflektivního jazyka, založeného na prototypování. Nejprve jsou vysvětleny principy typické pro tuto skupinu jazyků a jsou stručně popsáni známí představitelé. Dále je krátce pojednáno o jazycích pro matematické výpočty. Poté práce podrobně popisuje navržený programovací jazyk, jeho gramatiku a sémantiku. Jsou vysvětleny principy typové kontroly a dědičnosti. Je také ukázáno, jakým způsobem jsou implementovány základní řídící konstrukce známé z jiných jazyků. V další části je představen návrh virtuálního stroje pro vytvořený jazyk. Je vysvětlen použitý výpočetní model, organizace objektové paměti a interní reprezentace význačných struktur navrženého jazyka. Nakonec je rozebrána dynamická typová kontrola, překladač a způsob překladu typických konstrukcí do vnitřního kódu virtuálního stroje.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with design of a dynamic reflective prototype-based language. First, basic principles of this language group are explained and well known representatives are described. Then languages for scientific computing are shortly discussed. Next section of the thesis describes in detail the proposed programming language, its grammar and semantics. Principles of type checking and inheritance are explained. Thesis also demonstrates implementation of basic control structures known from other languages. Next section shows design of virtual machine for the language described before. Section explains used computational model, organization of the object memory and internal representation of important structures of the designed language. Finally, dynamic type checking, compiler and compilation of typical structures to the virtual machine internal code are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDynamický programovací jazykcs
dc.subjectvirtuální strojcs
dc.subjectobjektové orientované jazykycs
dc.subjectjazyky založené na prototypechcs
dc.subjectparalelismuscs
dc.subjectdynamická typová kontrolacs
dc.subjectpřekladač.cs
dc.subjectDynamic programming languageen
dc.subjectvirtual machineen
dc.subjectobject-oriented programming languagesen
dc.subjectprototype-based languagesen
dc.subjectparallelismen
dc.subjectdynamic type checkingen
dc.subjectcompiler.en
dc.titleInterpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočtycs
dc.title.alternativeInterpreter of a Dynamic Programming Language for Scientific Computingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:12cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78601en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:40:06en
sync.item.modts2019.05.18 03:16:10en
dc.contributor.refereeOrság, Filipcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record