Show simple item record

Optimization of a Racing Car Setup within TORCS Simulator

dc.contributor.advisorPospíchal, Petrcs
dc.contributor.authorSrnec, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:57:05Z
dc.date.available2018-10-21T20:57:05Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSRNEC, P. Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78515cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53700
dc.description.abstractTato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz je kladen na optimalizaci hejnem částic. Nastavení závodního vozu je popsáno v samostatné kapitole spolu s představením simulátoru TORCS. Práce obsahuje veškeré návrhové a implementační části zvolených technik. Hlavním cílem práce je nalezení optimálního nastavení pro různé specifikace okruhů.cs
dc.description.abstractThis master's thesis is about nature optimalization technigues. Evolution algortihms together with main thesis topic, Particle Swarm Optimization, is introduced in the following chapter. Car setup and simulator TORCS are introduced in next chapter. Design and implementation are introduced in next chapters. Destination of t master's thesis is finding optimal car setups for different curcuits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectPSOcs
dc.subjectTORCScs
dc.subjectzávodní vůzcs
dc.subjectoptimalizační technikycs
dc.subjectnastavení vozucs
dc.subjectgenetické algoritmycs
dc.subjectoptimalizace hejnem částiccs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectPSOen
dc.subjectTORCSen
dc.subjectracing caren
dc.subjectoptimization techniquesen
dc.subjectcar setupen
dc.subjectgenetic algorithmsen
dc.subjectparticle swarm optimizationen
dc.titleOptimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCScs
dc.title.alternativeOptimization of a Racing Car Setup within TORCS Simulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:56cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78515en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:17:13en
sync.item.modts2020.06.23 08:55:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaroš, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Karel Pala (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Jaká je reálná přesnost nastavovaných parametrů (např. kolik velikostí brzdového kotouče existuje)? Jak by se na kvalitě optimalizace a její časové náročnosti projevilo vhodné omezení stavového prostoru - redukce počtu přípustných hodnot? Uvažoval jste možnost optimalizace pouze části vozu, např. pouze převodovky? Co znamenají údaje 10.000, 20.000 v implementační fázi? Proč jste nevyužil výrazně nižší velikost populace, pokud jste tak limitován časem? Výsledky publikované v práci jsou získány z jednoho běhu, nebo vícero běhů EA? Jak se liší (jaký je rozptyl) času ujetého automatickým řidičem na jedno kolo závodu při shodném nastavení vozu? Jak jste nastavoval parametry EA?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record