Show simple item record

Structural Design Using Cellular Automata

dc.contributor.advisorBidlo, Michalcs
dc.contributor.authorBezák, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:56:49Z
dc.date.available2018-10-21T20:56:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBEZÁK, J. Strukturní design pomocí celulárních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78979cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53706
dc.description.abstractCílem tohoto textu je čtenáři co nejvíce přiblížit problematiku celulárních automatů, jejich návrhu a použití pro strukturní design. Na návrh automatů se nejčastěji používá genetických algoritmů, které jsou zde pro lepší pochopení také prezentovány. Jako struktury jsou použity řadicí sítě, které však nejsou součástí automatů, ale jsou generovány samostatně, pomocí pravidel lokální přechodové funkce automatu.cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is to introduce the readers to the field of cellular automata, their design and their usage for structural design. Genetic algorithms are usually involved in designing complicated cellular automata, and because of that they are also briefly described here. For the purposes of this work sorting networks are considered as suitable structures to be designed using cellular automata, however, they are not a part of the automata but they are generated separately by modified rules of a local transition function.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenetický algoritmuscs
dc.subjectcelulární automatcs
dc.subjectřadicí síťcs
dc.subjectevoluční návrh.cs
dc.subjectGenetic algorithmen
dc.subjectcellular automatonen
dc.subjectsorting networken
dc.subjectevolutionary design.en
dc.titleStrukturní design pomocí celulárních automatůcs
dc.title.alternativeStructural Design Using Cellular Automataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:21cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78979en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:20en
sync.item.modts2021.11.10 13:18:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Karel Pala (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Můžete uvést výhody a nevýhody navržených přístupů? Bylo by možné (případně jak) využít navržené techniky pro generování řadicích sítí s různě orientovanými komparátory?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record