Show simple item record

System for Modelling of 3D Buildings from Floor Plans

dc.contributor.advisorPřibyl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorJurka, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:52Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:52Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJURKA, Z. Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78838cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53747
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem a návrhem aplikace pro tvorbu trojrozměrných modelů budov z jejich půdorysů a jejich publikací na internetu. V úvodní části je popsán postup pro tvorbu půdorysu budovy. Následující část popisuje postup převodu tohoto půdorysu na trojrozměrný model budovy. V dalších částech je popsána implementace aplikace pro tvorbu půdorysů budovy a generování jejího trojrozměrného modelu. Práce se také zabývá implementací aplikace pro prohlížení vytvořeného modelu ve webovém prohlížeči. V závěrečných částech jsou shrnuty dosažené výsledky a omezení zvoleného řešení. Dále jsou zde také diskutována možná rozšíření vytvořené aplikace.cs
dc.description.abstractThis work deals with description and design of application for generating 3D building models from floor plans and their publication on the Internet. First chapter describes methods used for floor plans creation. Next part describes how are foor plans transformed into three-dimensional model. Following chapters describes implementation details concerning application used for creation of building floor plan and three-dimensional model generation. Work also covers implementation of web based application for viewing models in web browser. Final chapters sums up results and limitations of described solution. There are also discussed possible extensions of current project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEditorcs
dc.subject.NETcs
dc.subjectWPFcs
dc.subjectXNAcs
dc.subjectPůdorysy budovcs
dc.subject3D Modely budovcs
dc.subjectEditoren
dc.subject.NETen
dc.subjectWPFen
dc.subjectXNAen
dc.subjectBuilding floor plansen
dc.subject3D Building modelsen
dc.titleSystém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysůcs
dc.title.alternativeSystem for Modelling of 3D Buildings from Floor Plansen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:12cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78838en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:31en
sync.item.modts2020.06.23 10:32:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubíček, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem plánujete implementovat možnost vytváření pater s různými půdorysy (balkony, terasy, atd.)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record