Show simple item record

Object Database Spatial Extension

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorPolách, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:52Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:52Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPOLÁCH, O. Prostorové rozšíření objektové databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78728cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53750
dc.description.abstractNa databázové systémy jsou kladeny stále vyšší požadavky, protože uživatelé potřebují pracovat se stále složitějšími daty.Díky historickému vývoji databázových systémů, se v dnešní době používají hlavně postrelační databázové systémy. Jak již plyne z jejich názvu, jsou postaveny na relačních databázových systémech a rozšiřují je tak, aby byly schopny pracovat se složitějšími daty. Velká většina dnešních prostorových databázových systémů je založena právě na postrelačních databázích. Tato práce se ovšem bude snažit najít spojení mezi objektovými a prostorovými databázemi a nabité poznatky reflektovat do implementace prostorového rozšíření objektové databáze.cs
dc.description.abstractStill increasing requirements are made on database systems, because users need to work with still more complex data. Because of the historical development of database systems, post-relational database systems are mainly used today. As follows from their name, post-relational database systems are built on relational database systems and expand them so that they are able to work with complex data. The vast majority of today's spatial database systems is based on post-relational databases. However, this work is trying to find a connection between object and spatial databases. The obtained knowledge is reflected in the implementation of the object database spatial extension.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectExaktní výpočetní geometriecs
dc.subjectobjektová databázecs
dc.subjectprostorová databázecs
dc.subjectsouřadnicové systémycs
dc.subjectdb4ocs
dc.subjectSQL/MM Spatialcs
dc.subjectDE-9IM.cs
dc.subjectExact geometric computationen
dc.subjectobject databaseen
dc.subjectspatial databaseen
dc.subjectcoordinate reference systemsen
dc.subjectdb4oen
dc.subjectSQL/MM Spatialen
dc.subjectDE-9IM.en
dc.titleProstorové rozšíření objektové databázecs
dc.title.alternativeObject Database Spatial Extensionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:05cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78728en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:32en
sync.item.modts2020.06.23 10:33:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřivka, Zbyněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře. Otázky u obhajoby: Pokuste se lépe vysvětlit, proč nebylo možno implementovat některé kvadratické algoritmy efektivněji, přestože jste z literatury znal lepší. Kolik práce by vyžadovala úprava databázového stroje db4o, aby umožňoval přidávání uživatelských indexačních strategií?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record