Show simple item record

Fast Recognition of Application Protocol

dc.contributor.advisorPolčák, Liborcs
dc.contributor.authorAdámek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:53Z
dc.date.available2017-06-15cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationADÁMEK, M. Rychlé rozpoznání aplikačního protokolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53758
dc.description.abstractTato práce se zabývá rychlým rozpoznáním aplikačních protokolů v síťovém provozu. Rychlým rozpoznáním je myšleno rozpoznání, které proběhne s minimálním zpožděním od okamžiku zachycení prvního datového paketu odeslaného ze zdrojového uzlu. Jsou zde popsány možné techniky a způsoby identifikace aplikačních protokolů a základní informace a popis referenčního systému pro zákonné odposlechy v počítačových sítích. Dále práce popisuje jednotlivé kroky analýzy, návrhu a implementace nástroje, který slouží k rychlému rozpoznání aplikačních protokolů. Závěr práce obsahuje popis a výsledky testů provedených vytvořeným nástrojem a jsou diskutována jeho omezení a možná rozšíření.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on methods for fast recognition of application protocols. Fast recognition is recognition with minimal delay from the time of capturing the first data packet sent  from the source node. This thesis describes possible techniques and methods for recognition of application protocols and basic information and description of reference system for lawful interception in computer networks. Furthermore, the thesis describes analysis, design and implementation phase of a tool for fast recognition of application protocols. The conclusion of this thesis describes the results of tests performed by the tool and shows its limitations and possible extensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectZákonné odposlechycs
dc.subjectTCP/IPcs
dc.subjectaplikační protokolcs
dc.subjectrozpoznávánícs
dc.subjectsíťový tok.cs
dc.subjectLawful Intercepten
dc.subjectTCP/IPen
dc.subjectapplication protocolen
dc.subjectrecognitionen
dc.subjectnetwork flow.en
dc.titleRychlé rozpoznání aplikačního protokolucs
dc.title.alternativeFast Recognition of Application Protocolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:24cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:02:47en
sync.item.modts2021.11.23 00:04:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVeselý, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: V práci je pouze zmíněna existence normalizační konstanty, můžete úvést důsledky její změny na proces učení SVM?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record