Show simple item record

Simulation and Design of Intelligent Agents

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorŠperka, Svatoplukcs
dc.date.accessioned2020-06-02T07:04:07Z
dc.date.available2020-06-02T07:04:07Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŠPERKA, S. Simulace a návrh inteligentních agentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other25663cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53810
dc.description.abstractKonvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako vhodnější se jeví inkrementální tvorba modelu agenta v simulaci, která dává návrháři přímou zpětnou vazbu v podobě změn chování systému. Tato interaktivita nejenže urychluje vývoj, ale také, díky novým znalostem o chování získaných během simulace, zpřístupňuje návrháři nové části prostoru možných modelů. Tato práce se zabývá srovnáním vhodnosti dvou přístupů k návrhu inteligentních agentů, a s nimi souvisejících platforem v kontextu modelovacího a simulačního frameworku SmallDEVS, pro tento způsob vývoje. Prvním přístupem je reaktivní subsumpční architektura založená na formalismu DEVS a druhým framework PNagent realizující deliberativní BDI architekturu pomocí Objektově Orientovaných Petriho Sítí.cs
dc.description.abstractConventional method of development which repeats phases of design, implementation and testing is not adequate for systems like intelligent agents for which complex behavior is required but specification is unclear at the beginning of development process. Incremental design of agent's model during simulation seems more suitable for it enables direct feedback in behavioral changes of a system. This interactivity speeds up development process and helps to uncover parts of a space of all models to designer - thanks to new knowledge acquired during simulation. This thesis aims to provide comparison of suitability of two agent architectures and respective platforms in context of SmallDEVS modeling and simulation framework for this methodology of development. First approach is reactive and decentralized subsumption architecture based on DEVS formalism and the second one is PNagent, framework realizing deliberative BDI architecture using Object Oriented Petri Nets.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectagentcs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectsubsumpční architekturacs
dc.subjectBDIcs
dc.subjectmetodologie vývojecs
dc.subjectmodel-based designcs
dc.subjectkontinuita modelucs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectPNagentcs
dc.subjectPNtalkcs
dc.subjectDEVScs
dc.subjectSmallDEVScs
dc.subjectagenten
dc.subjectroboten
dc.subjectsubsumption architectureen
dc.subjectBDIen
dc.subjectdevelopment methodologyen
dc.subjectmodel-based designen
dc.subjectmodel continuityen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectPNagenten
dc.subjectPNtalken
dc.subjectDEVSen
dc.subjectSmallDEVSen
dc.titleSimulace a návrh inteligentních agentůcs
dc.title.alternativeSimulation and Design of Intelligent Agentsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:08cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25663en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.02 09:04:07en
sync.item.modts2020.06.02 08:36:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozman, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record