Show simple item record

Web-Based Lecture Browser

dc.contributor.advisorFapšo, Michalcs
dc.contributor.authorŽižka, Josefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:57:55Z
dc.date.available2018-10-21T20:57:55Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŽIŽKA, J. Webový prohlížeč přednášek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25832cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53811
dc.description.abstractTato práce se zabývá webovým prohlížečem přednášek, jehož cílem je usnadnit přístup k informacím s využitím moderních řečových a multimediálních technologií. Jsou rozebrány jednotlivé technologie, na kterých je prohlížeč postaven. Významnou roli v prohlížeči představují videozáznamy, a proto je velká část této práce zaměřena na digitální video a způsoby jeho doručení skrze streaming servery.  Jsou uvedena řešení podobně stavěných multimediálních prohlížečů. Čtenář je seznámen s návrhem prohlížeče. Toto zahrnuje popis jeho jednotlivých komponent a je vysvětlena jejich vzájemná synchronizace. Je představena výsledná verze prohlížeče přednášek, jsou zmíněny problémy, které se vyskytly v průběhu jeho vývoje a při nasazení prohlížeče do reálného provozu. Na konci práce je diskutován budoucí vývoj webového prohlížeče přednášek.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a web-based lecture browser. Its goal is to facilitate the access to information with the use of modern speech and multimedia technologies. Technologies used for this browser are discussed. Video recordings play a very important role in the browser, and therefore the big portion of this work is aimed at the digital video and methods of its delivery using streaming servers. Solutions of similar multimedia browsers are mentioned. The reader is acquainted with the browser design. This includes describing the various components of the browser and how their mutual synchronization is done. The final version of the browser is introduced and the problems that occurred during the development process and deployment into service are mentioned. In the conclusion of this work the future development of the web-based lecture browser is discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprohledávání audio datcs
dc.subjectzpracování řečics
dc.subjectvideo streamingcs
dc.subjectmultimediální prohlížečcs
dc.subjectgrafické uživatelské rozhranícs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectaudio browsingen
dc.subjectspeech processingen
dc.subjectvideo streamingen
dc.subjectmultimedia browseren
dc.subjectgraphical user interfaceen
dc.subjectXMLen
dc.titleWebový prohlížeč přednášekcs
dc.title.alternativeWeb-Based Lecture Browseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-25cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:27cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25832en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:17:13en
sync.item.modts2020.05.10 00:30:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMikolov, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record