Show simple item record

Interactive Manipulation with 3D Objects with Force Feedbeck

dc.contributor.advisorKršek, Přemyslcs
dc.contributor.authorBělín, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:07:15Z
dc.date.available2018-10-21T17:07:15Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBĚLÍN, J. Interaktivní manipulace s 3D objekty se silovou zpětnou vazbou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25511cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53821
dc.description.abstractK moderní názorné manipulaci s objekty ve virtuálním prostoru se přidává i možnost fyzické haptické interakce. Haptická technologie je v náplni této diplomové práci zastoupena zařízením SensAble Phantom Omni a souvisejícím toolkitem OpenHaptics. Čtenář je v úvodu seznámen s matematickými základy manipulace a s historií i současností haptických technologií. Následuje představení toolkitu OpenHaptics a především popis haptických knihoven HDAPI a HLAPI, které jsou jeho součástí. Tento základ byl použit při tvorbě demonstračních aplikací, jenž názorně ukazují základní i rozšířené možnosti haptického zařízení Phantom Omni. Aplikace se snaží ukázat funkčnost na příkladech integrující známé elementární fyzikální zákony a jevy.cs
dc.description.abstractPhysical haptic interaction is added to the modern manipulation with objects in virtual space. In content of this master's thesis the haptic technology is represented by SensAble Phantom Omni device and OpenHaptics toolkit, which is related to the device. Reader is initially introduced into mathematical basics of manipulation and into haptic technology history including current state. The introduction into Openhaptics toolkit follows as well as HDAPI and HLAPI libraries description. As a result of this theoretical basics demo aplications have been created, that show basic and advanced abilities of the Phantom Omni device. Demos represent the functionality of the device as examples integrating well-known elementary physical laws and events.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTransformace v trojrozměrném prostorucs
dc.subjectmaticecs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjecthaptické zařízenícs
dc.subjectSensable Phantom Omnics
dc.subjectOpenHaptics toolkitcs
dc.subjectknihovny HDAPI a HLAPI.cs
dc.subject3D transformationsen
dc.subjectmatrixesen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjecthaptic deviceen
dc.subjectSensable Phantom Omnien
dc.subjectOpenHaptics toolkiten
dc.subjectlibraries HDAPI and HLAPI.en
dc.titleInteraktivní manipulace s 3D objekty se silovou zpětnou vazboucs
dc.title.alternativeInteractive Manipulation with 3D Objects with Force Feedbecken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:07cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25511en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:17:16en
sync.item.modts2020.05.10 00:22:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeChudý, Petercs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record