Show simple item record

A Framework for Dynamic Updating of Java-Based Applications

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorGenčúr, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:08:55Z
dc.date.available2021-11-22T22:08:55Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationGENČÚR, M. Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other25580cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53828
dc.description.abstractTato práce se zabývá dynamickou aktualizací aplikací v jazyce Java. Zkoumá dosavadní řešení implementovaná jak v jazyce Java tak v dalších jazycích. Následuje analýza úplné náhrady objektu za běhu aplikace v různých situacích. Je navržen rámec pro dynamickou aktualizaci části aplikace v jazyce Java. Navržený rámec je implementován a využit v ukázkové aplikaci. Nakonec jsou zhodnoceny výsledky a uvedena další možná vylepšení daného řešení.cs
dc.description.abstractThis work concerns with dynamic evolution of applications written in Java. It investigates existing solutions implemented in both Java and other programming languages. Following part analyses complete substitution of object in running application in various situations. A framework for dynamic updating of Java-based applications is designed. The framework is implemented and is used in illustrative application. Finally, achieved results are evaluated and additional possible enhancements are stated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectDynamický vývoj softwarecs
dc.subjectserializace objektůcs
dc.subjectreflexecs
dc.subjectwebové službycs
dc.subjectDynamic software evolutionen
dc.subjectobject serializationen
dc.subjectreflectionen
dc.subjectweb servicesen
dc.titleRámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Javacs
dc.title.alternativeA Framework for Dynamic Updating of Java-Based Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:52cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25580en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:08:55en
sync.item.modts2021.11.22 22:39:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurget, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record