Show simple item record

Patform-Neutral Representation of Simualtion Models Based on XML

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorDurman, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:26:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:26:34Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationDURMAN, D. Platformně nezávislá reprezentace simulačních modelů na bázi XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53924
dc.description.abstractS rozmanitostí platforem pro popis modelů systémů s diskrétními událostmi vyvstává problém, jak tyto modely reprezentovat tak, aby bylo možné je napříč platformami sdílet, ať už pro účely validace těchto modelů, jejich efektivnějšího spouštění, nebo pro účely znovupoužití či začlenění modelů do větších celků. Tato práce rozšiřuje a implementuje jazyk DEVSML pro reprezentaci DEVS modelů, u nichž pro popis chování atomických komponent využívá stavových diagramů, které reprezentuje pomocí SCXML. Akce a stráže stavových diagramů popisuje jazykem Scheme. Dále byl vytvořen  vizuální nástroj pro tvorbu stavových diagramů, který je začleněn do systému SmallDEVS a také transformátor modelů popsaných pomocí DEVSML do prostředí Adevs.cs
dc.description.abstractThe variety of platforms for describing models of discrete event systems brings about the problem of how these models should be represented in order to be easily shared across platforms (shared for the purposes of model validation, effective execution, model reusing,  or model integration). This study develops and implements the language DEVSML for the representation of the DEVS models. For the description of these models components, I use state diagrams, which are represented by SCXML. Actions and guards of the state diagrams are described using the language Scheme. This study also presents a visual tool for creation of the state diagrams, which is incorporated in the SmallDEVS system. For the Adevs environment, a transformer of the models described by DEVSML is implemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDEVScs
dc.subjectState diagramscs
dc.subjectDEVSMLcs
dc.subjectSmalltalkcs
dc.subjectSmallDEVScs
dc.subjectSCXMLcs
dc.subjectAdevscs
dc.subjectSchemecs
dc.subjectDEVSen
dc.subjectState diagramsen
dc.subjectDEVSMLen
dc.subjectSmalltalken
dc.subjectSmallDEVSen
dc.subjectSCXMLen
dc.subjectAdevsen
dc.subjectSchemeen
dc.titlePlatformně nezávislá reprezentace simulačních modelů na bázi XMLcs
dc.title.alternativePatform-Neutral Representation of Simualtion Models Based on XMLen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:52cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25579en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 02:29:33en
sync.item.modts2020.05.10 00:57:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmrčka, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record