Show simple item record

Model Checking Infinite-State Systems Using Language Inference

dc.contributor.advisorVojnar, Tomášcs
dc.contributor.authorRozehnal, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:07:45Z
dc.date.available2020-05-22T11:07:45Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationROZEHNAL, P. Model checking nekonečně stavových systémů založený na inferenci jazyků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53984
dc.description.abstractRegulární model checking je metoda pro verifikaci nekonečně stavových systémů. Je založena na kódování jejich konfigurace jako slov nad konečnou abecedou, množiny konfigurací jako konečného automatu a přechodů jako konečných transducerů. Je zde představen nový přístup k regulárnímu model checkingu založený na odvozování regulárních jazyků. Metoda je založena na prozkoumávání nekonečně stavového systému, jehož chování může být modelováno použitím transducerů, které zachovávají délku řetězců a jejich aplikací je možné získat všechny dosažitelné konfigurace systému.  Naše metoda regulárního model checkingu je založena na odvozování regulárních jazyků pomocí algoritmu Angluin, který je použit pro nalezení vhodného invariantu (nadaproximace), který je schopen zodpovedět otázku zachování či porušení nějaké vlastnosti.   Je zde také uveden úvod do teorie konečných automatů, model checkingu, SAT problémů a popis Angluinova a Biermanova algoritmu pro učení konečných automatů.cs
dc.description.abstractRegular model checking is a method for verifying infinite-state systems based on coding their configurations as words over a finite alphabet, sets of configurations as finite automata, and transitions as finite transducers. We implement regular model checking using inference of regular languages. The method builds upon the observations that for infinite-state systems whose behavior can be modeled using length-preserving transducers, there is a finite computation for obtaining all reachable configurations.   Our new approach to regular model checking via inference of regular languages is based on the Angluin's L* algorithm that is used for finding out an invariant which can answer our question whether the system satisfies some property.   We also provide an intro to the theory of finite automata, model checking, SAT solving and Anguin's L* and Bierman algorithm of learning finite automata.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonečný automatcs
dc.subjectAngluin L* algoritmuscs
dc.subjectBiermanův algoritmuscs
dc.subjectmodel checkingcs
dc.subjectregulární model checkingcs
dc.subjectformální verifikacecs
dc.subjectFinite automateen
dc.subjectAngluin's L* algorithmen
dc.subjectBierman algorithmen
dc.subjectmodel checkingen
dc.subjectregular model checkingen
dc.subjectformal verificationen
dc.titleModel checking nekonečně stavových systémů založený na inferenci jazykůcs
dc.title.alternativeModel Checking Infinite-State Systems Using Language Inferenceen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:29cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:45en
sync.item.modts2020.05.22 12:29:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřena, Bohuslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record