Show simple item record

Logging of Transmitted Data in Routers

dc.contributor.advisorMartinek, Davidcs
dc.contributor.authorKislinger, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:03Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:03Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationKISLINGER, P. Logování průchozích dat v routerech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.cs
dc.identifier.other15291cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54000
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analyzovat problematiku logování průchozích dat v routerech. Na základě této analýzy je vytvořen návrh systému pro zaznamenávání datových toků v routerech a zároveň vybrána nejvhodnější technologie, která je využita při vlastní implementaci systému v rámci tohoto projektu. V práci je rozebrána problematika právní odpovědnosti provozovatele routeru za průchozí data. V další části je uveden obecný úvod do problematiky logování dat v počítačové síti, včetně základního popisu protokolů a komunikačních modelů. Následuje analýza konkrétního prostředí, pro které je systém navrhován. Dále je v dokumentu popsán návrh a implementace systému. V poslední části jsou shrnuty dosažené výsledky této práce.cs
dc.description.abstractTransmitted data logging in routers is the main point of this semestral project. The suggestion of a system for data flows logging in routers and selection of suitable technology, that is used by implementation of the system within this thesis, is based on this analysis. In the thesis, a law responsibility of router administrator for transmitting data is analysed. In the next part, a general introduction to issue of data logging in computer networks including basic description of protocols and fundamentals of standard communication models is presented. Analysis of real enviroment is following. Suggestion and implementation of the system is described too. In the last part a reached results of this thesis are revealed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlog netflow router poskytování internetu bezpečnost přenos dat ochrana osobních údajů směrování paket ISO/OSI FreeBSDcs
dc.subjectlog netflow router internet providing security data transmission personal information protection routing packet ISO/OSI FreeBSDen
dc.titleLogování průchozích dat v routerechcs
dc.title.alternativeLogging of Transmitted Data in Routersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-19cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:42cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15291en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:35:57en
sync.item.modts2019.05.19 07:31:18en
dc.contributor.refereeČejka, Rudolfcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record