Show simple item record

AES Tolerance to Timing Analysis

dc.contributor.advisorCvrček, Danielcs
dc.contributor.authorOndruš, Jurajcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:59:59Z
dc.date.available2020-05-22T11:59:59Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationONDRUŠ, J. Odolnost AES proti časovací analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other14916cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54010
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá rozborom možnosti použitia útoku časovou analýzou proti šifrovaciemu algoritmu AES. V práci je uvedená nutná teória implementácie algoritmu Rijndael, ktorý bol zvolený ako AES. Pre tento typ útoku je nutné poznať taktiež princíp vyrovnávacej pamäte cache v procesore a taktiež jej architektúru. V práci sú diskutované najzávažnejšie bezpečnostné nedostatky AES a útoky, ktoré tieto nedostatky využívajú. Je tu uvedených niekoľko typov časových útokov. Podľa experimentov by tieto útoky mali byť úspešné na súčasne v praxi bežne používané implementácia AES a architektúry procesorov. Ďalej sú analyzované možnosti použitia útoku na niekoľko typov implementácii AES. V poslednej časti je zhrnutý výsledok tejto práce a možné bezpečnostné opatrenia pri implementácii algoritmu proti tomuto typu útoku a taktiež návrhy na ďalší možný výskum.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with timing analysis of the AES (Advanced Encryption Standard). The design of {\em Rijndael\/}, which is the AES algorithm, is described here. For the side channel attacks is necessary to know the principles of the cache memory in CPU and its architecture. In this thesis are involved major security problems of AES which can be used for successful attacks. Several different implementations of AES are discussed too. Several types of timing attaks are also described. According to the experimentations these attacks should be efficient to the most presently used AES implementations. Finally, the results of this work are described, possible countermeasures against this attack and motions for the next research.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAEScs
dc.subjectkryptoanalýzacs
dc.subjectšifracs
dc.subjectRijndaelcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrundacs
dc.subjectčascs
dc.subjectcachecs
dc.subjectpostranný kanálcs
dc.subjectčasový útokcs
dc.subjectAESen
dc.subjectcryptoanalysisen
dc.subjectcipheren
dc.subjecttiming attacken
dc.subjectRijndaelen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrounden
dc.subjectside-channel attacken
dc.subjectcacheen
dc.titleOdolnost AES proti časovací analýzecs
dc.title.alternativeAES Tolerance to Timing Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:21cs
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14916en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:59en
sync.item.modts2020.05.22 13:07:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatyáš, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record