Show simple item record

Multiobjective Cartesian Genetic Programming

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorPetrlík, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:03Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:03Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPETRLÍK, J. Multikriteriální kartézské genetické programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42378cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54080
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je shrnout problematiku multikriteriálních genetických algoritmů a kartézského genetického programování. Podrobně je popsán algoritmus NSGAII a začlenění multikriteriální optimalizace do kartézského genetického programování (CGP). Navržená metoda multikriteriálního CGP byla ověřena na zvolených problémech z oblasti návrhu číslicových obvodů.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to survey the area of multiobjective genetic algorithms and cartesian genetic programming. In detail the NSGAII algorithm and integration of multiobjective optimalization into cartesian genetic programming are described. The method of multiobjective CGP was tested on selected problems from the area of digital circuit design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmultikriteriální evoluční algoritmuscs
dc.subjectgenetické programovánícs
dc.subjectčíslicový obvodcs
dc.subjectlogická syntézacs
dc.subjectmultiobjective evolution algorithmen
dc.subjectgenetic programmingen
dc.subjectdigital circuiten
dc.subjectlogic synthesisen
dc.titleMultikriteriální kartézské genetické programovánícs
dc.title.alternativeMultiobjective Cartesian Genetic Programmingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:09cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42378en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:15:51en
sync.item.modts2020.06.23 09:51:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSchwarz, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B . Otázky u obhajoby: Jaká je orientační doba (v hodinách) trvání jednoho běhu při optimalizaci nejsložitějšího zadání?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record