Show simple item record

Platform for Development of Rich Internet Applications

dc.contributor.advisorHerout, Adamen
dc.contributor.authorStříž, Martinen
dc.date.accessioned2020-06-23T08:15:54Z
dc.date.available2020-06-23T08:15:54Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSTŘÍŽ, M. Platforma pro vývoj RIA aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42504cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54097
dc.description.abstractPráce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr odpovídající sady softwarových knihoven, používání principů správného objektově-orientovaného návrhu a programování a možnost dlouhodobé údržby výsledné aplikace.en
dc.description.abstractThis thesis aims to design and implement the platform for Rich Internet Applications based on technologies suitable for Java and JavaScript programming languages. The emphassis is put on choosing the appropriate software stack from available libraries, using proper principles of object-oriented design and programming and possibility of long term support of the resulting application.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRich Internet Applicationcs
dc.subjectRIAcs
dc.subjectweb applicationcs
dc.subjectenterprisecs
dc.subjectJavacs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectSpringcs
dc.subjectJPAcs
dc.subjectHibernatecs
dc.subjectinteraktivní webové aplikaceen
dc.subjectRIAen
dc.subjectwebové aplikaceen
dc.subjectpodnikové aplikaceen
dc.subjectJavaen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectSpringen
dc.subjectJPAen
dc.subjectHibernateen
dc.titlePlatforma pro vývoj RIA aplikacíen
dc.title.alternativePlatform for Development of Rich Internet Applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:28cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42504en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:15:54en
sync.item.modts2020.06.23 08:56:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKajan, Rudolfen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Aké sú možnosti škálovateľnosti riešenia? Je možné nasadiť napr. biznis logiku či databázovú časť riešenia do cloudu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record