Show simple item record

Validation of Web Accessibility

dc.contributor.advisorOčenášek, Pavelcs
dc.contributor.authorKrásný, Kamilcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:07Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:07Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKRÁSNÝ, K. Validace přístupnosti webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42537cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54149
dc.description.abstractTato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její automatizované validace. Poskytuje základní pohled na přístupnost jako takovou a identifikuje postižení, kterými mohou uživatelé internetu trpět. Jádrem práce je analýza a srovnání současných metodik tvorby přístupných webových stránek platných v USA, Evropské unii a v České republice. Na tuto analýzu navazuje průzkum existujících validátorů přístupnosti, které jsou rozčleněny do kategorií online nástroje, toolbary a desktopové aplikace. Výsledkem práce je návrh a implementace vlastního validačního nástroje.cs
dc.description.abstractThe subject matter of this project is accessibility of web pages and possibilities of its automated validation. This thesis defines what web accessibility really is and identifies what disabilities can users of the Internet suffer from. The main goal is to analyse and to compare current web accessibility rules valid in the USA, in the European Union and in the Czech Republic and to research existing validators as well. The tools are divided into the following categories: Online tools, toolbars and desktop applications. The output of this project is in form of specification and implementation of a new validation tool.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřístupnost webových stránekcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectwebcs
dc.subjecthandicapcs
dc.subjectpostiženícs
dc.subjectpravidla přístupnostics
dc.subjectWCAGcs
dc.subjectSection 508cs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectautomatizovaná validacecs
dc.subjectonline validátorycs
dc.subjecttoolbarycs
dc.subjectdesktopové aplikacecs
dc.subjectJava.cs
dc.subjectWeb accessibilityen
dc.subjectInterneten
dc.subjectweben
dc.subjecthandicapen
dc.subjectdisabilityen
dc.subjectaccessibility rulesen
dc.subjectWCAGen
dc.subjectSection 508en
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectCzech Republicen
dc.subjectautomated validationen
dc.subjectonline validatorsen
dc.subjecttoolbarsen
dc.subjectdesktop applicationsen
dc.subjectJava.en
dc.titleValidace přístupnosti webových stránekcs
dc.title.alternativeValidation of Web Accessibilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:32cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42537en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:49en
sync.item.modts2020.06.23 10:02:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeTrchalík, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaká je obecná závaznost českých pravidel přístupnosti v soukromém, resp. veřejném sektoru v České republice? Srovnejte závaznost pravidel v ČR se zeměmi, kde se používá standard WCAG. Jak složité by byla implementace do Vašeho systému validace stránek podle W3C místo verifikace jejich přístupnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record