Show simple item record

Automatic User Interface Design for Remote Access

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelcs
dc.contributor.authorKoriťák, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:12:12Z
dc.date.available2020-06-23T07:12:12Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKORIŤÁK, J. Automatická tvorba grafického rozhraní pro vzdálený přístup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42455cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54218
dc.description.abstractTato práce zkoumá možnosti abstrakce grafického uživatelského rozhraní a automatizace procesu jeho návrhu a tvorby za provozu aplikace. Důraz je kladen na možnost ovládání aplikace na dálku přes počítačovou síť a tedy na delegaci procesu tvorby rozhraní na vzdálený stroj obsluhovaný uživatelem. Práce analyzuje současné přístupy a metody pro generování rozhraní. V rámci práce byl navržen a implementován systém pro automatické generování uživatelského rozhraní vzdálené aplikace na základě specifikovaného datového modelu.cs
dc.description.abstractThis thesis explores the possibilities of abstraction of graphical user interface and automation of its design and development process at runtime. Emphasis is placed on possibility of remote control over computer network and accordingly on delegation of the interface creation on the human operated remote machine. The thesis analyzes contemporary approaches to and methods of interface generation. As a goal of the thesis a system for automatic user interface generation for remote applications was designed and implemented. The generation is based on specified data model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectuživatelské rozhranícs
dc.subjectgenerování uživatelského rozhranícs
dc.subjectovládání na dálkucs
dc.subjectvzdálený přístupcs
dc.subjectQtcs
dc.subjectGUIen
dc.subjectuser interfaceen
dc.subjectuser interface generationen
dc.subjectremote controlen
dc.subjectremote accessen
dc.subjectQten
dc.titleAutomatická tvorba grafického rozhraní pro vzdálený přístupcs
dc.title.alternativeAutomatic User Interface Design for Remote Accessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:09cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42455en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:19:15en
sync.item.modts2021.11.12 14:38:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeLáník, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Dal by se systém generování rozhraní (popisovaný v kapitole 6.2) jednoduše rozšířit/reimplementovat pro mobilní platformu (např. Android, Symbian, WM apod.)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record