Show simple item record

Globally Controlled Cellular Automata

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorŠvantner, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:11:05Z
dc.date.available2020-06-23cs
dc.date.available2020-06-23T07:11:05Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠVANTNER, M. Globálně řízené celulární automaty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34746cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54242
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje úvod do problematiky celulárních automatů a podrobněji se zabývá možností jejich globálního řízení. Popisuje implementaci simulátoru globálně řízených celulárních automatů. Cílem je na základě provedených experimentů navrhnout a vyzkoušet klasifikaci celulárních automatů s globálním řízením. Návrh klasifikace je založen na ohodnocení vlivu jednotlivých parametrů globálně řízeného celulárního automatu na dynamiku chování automatu.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with cellular automata and further deals possibility of their global control. It describes the implementation of simulator of globally controlled cellular automata. The goal is, design and test the classification of globally controlled cellular automata. Classification is based on evaluation of influence of each parameter of automata on their dynamics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectcelulární automatcs
dc.subjectglobální řízenícs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectWolframovy třídycs
dc.subjectCellular Automatonen
dc.subjectGlobal Controlen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectWolfram classesen
dc.titleGlobálně řízené celulární automatycs
dc.title.alternativeGlobally Controlled Cellular Automataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:52cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34746en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:11:05en
sync.item.modts2020.06.23 08:40:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽaloudek, Luděkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Na základě čeho byla z příslušných klasifikačních tříd vybrána pravě pravidla testovaná v kapitole 8?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record