Show simple item record

Driving School - Rules of the Road

dc.contributor.advisorChudý, Petercs
dc.contributor.authorPorč, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:59:04Z
dc.date.available2018-10-21T20:59:04Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPORČ, J. Autoškola - pravidla silničního provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34577cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54285
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru silničního provozu. Je zde popsána problematika simulačních metod, návrhu modelu města, silniční sítě a jejich využití při implementaci v dopravním simulátoru. Práce dále vysvětluje principy a postupy pro vytvoření modelu města v editoru a analyzuje dopravní pravidla, bez kterých by simulátor tohoto typu nebylo možné vytvořit. Vytvořený simulátor pro svůj běh využívá různé enginy. Bez jejich správného nastavení by nebylo v práci možné pokračovat, proto je část práce věnována právě instalaci použitých enginů. Jsou zde také rozebrány postupy pro použití 3D modelů a textur.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on a traffic simulator design. The matter of simulation methods is described here as well as a project of a town model, road system and its usage in an implementation in a traffic simulator. The work further explains the principles and techniques for creation of the town model in an editor and it analyzes traffic rules that are necessary for the creation of the simulator of this type. The created simulator uses various engines for its functioning. It would not be possible to continue in further work without their proper adjustment. That is why the installation of the used engines is described in the thesis. Principles of 3D model and texture usage are also explained.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutoškolacs
dc.subjectpravidla silničního provozucs
dc.subjectsimulátorcs
dc.subjectsimulace provozucs
dc.subjectgrafický enginecs
dc.subjectfyzikální enginecs
dc.subjectdetekce kolizícs
dc.subject3D modelcs
dc.subjecttextura.cs
dc.subjectDriving Schoolen
dc.subjectRules of the Roaden
dc.subjectsimulatoren
dc.subjecttraffic simulatoren
dc.subjectgraphics engineen
dc.subjectphysics engineen
dc.subjectcollision detectionen
dc.subject3D modelen
dc.subjecttextures.en
dc.titleAutoškola - pravidla silničního provozucs
dc.title.alternativeDriving School - Rules of the Roaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:47cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34577en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:38:09en
sync.item.modts2019.05.18 07:27:00en
dc.contributor.refereeŽák, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record