Show simple item record

Centralised Traffic System Load Evaluation

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorZukal, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:27:30Z
dc.date.available2015-06-23cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationZUKAL, M. Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34708cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54367
dc.description.abstractV rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení strategie řízení a materiálem pro vytvoření matematických modelů, které popisují chování dopravních proudů v průběhu času. Tyto modely je možné blíže studovat a využít pro predikci bezprostředního vývoje na základě aktuálního stavu. Tato práce se snaží navrhnout prostředky, které umožní ze shromažďovaných dat tyto modely vytvořit a dále s nimi pracovat.cs
dc.description.abstractThere are statistical data gathered as a part of the operation of the intersections controlled by the traffic light signalling devices. This data concerns characteristics of traffic flows and parameters of the aplied controlling strategy and can be valuable source of information that can be used to improve the controlling strategy or creation of a mathematical model describing the behaviour of the traffic flows. These models are closely studied and used for prediction of the immediate development of the traffic flows based on their current states. This paper is trying to design means to create such models and to work with them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectDopravní detektorycs
dc.subjectzpracování datcs
dc.subjectmodelovanícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectsvětelné signalizační zařízenícs
dc.subjectTraffic detectorsen
dc.subjectdata processingen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectsimulationen
dc.subjecttraffic light signalling deviceen
dc.titleCentralizované vyhodnocování zátěže dopravního systémucs
dc.title.alternativeCentralised Traffic System Load Evaluationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:48cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34708en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:09:32en
sync.item.modts2021.11.22 23:28:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozman, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste použil program R?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record