Show simple item record

Algorithms for Movement Control of Bipedal Robot

dc.contributor.advisorMartinek, Davidcs
dc.contributor.authorPokorný, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:21Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:21Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, J. Algoritmy pro řízení pohybu dvounohého robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other35039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54370
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl použít k naučení chůze bipedálního robota softcomputingové metody. Robot je reprezentován virtuálním modelem. Ze začátku je rozebrána motivace a důvody ke zpracování tohoto tématu. Dále je navržen tvar robota, který se použije. Jsou popsány nezbytné knihovny, jakých simulátor simulace využívá. Dále je navržen systém algoritmů, které budou robota učit. Nejdůležitější z nich je SOMA, který je proto blíže popsán. Vzhledem k předpokládané výpočetní náročnosti je část práce věnována optimalizacím a zjednodušením. Jsou rozebrány použité struktury a jejich propojení. Jedna kapitola je věnována měření úspěšnosti aproximace řešení. Na konci je umístěno zhodnocení výsledků práce.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on using softcomputing method for learning bipedal robot to walk. Robot is represented by virtual model. At the beginning are the motivation and reasons for processing this theme. Next is devised shape of the robot which will be used. Then are selected libraries used by simulation. Further is devised system of robot learning algorithms. The most important of them is SOMA which is therefore described more. Due to assumed computational complexity is part of thesis focused on optimalization and simplification. One chapter focuses on measurement of quality of solution approximation. At the end there is an evaluation of thesis results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsoftcomputingcs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectbipedalcs
dc.subjectSOMAcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectsoftcomputingen
dc.subjectroboten
dc.subjectbipedalen
dc.subjectSOMAen
dc.subjectsimulationen
dc.titleAlgoritmy pro řízení pohybu dvounohého robotacs
dc.title.alternativeAlgorithms for Movement Control of Bipedal Roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:58cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid35039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:38:29en
sync.item.modts2019.05.18 20:28:11en
dc.contributor.refereeJanoušek, Vladimírcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record