Show simple item record

Text Classification with the SVM Method

dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorSynek, Radovancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:21Z
dc.date.available2011-06-24cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSYNEK, R. Klasifikace textu pomocí metody SVM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34508cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54372
dc.description.abstractTato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou klasifikaci, návrh a testování implementované aplikace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with text mining. It focuses on problems of document classification and related techniques, mainly data preprocessing. Project also introduces the SVM method, which has been chosen for classification, design and testing of implemented application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectDolování v textucs
dc.subjectdokumentcs
dc.subjectkategorizacecs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectpředzpracovánícs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectText miningen
dc.subjectdocumenten
dc.subjectcategorizationen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectpreprocessingen
dc.subjectSVMen
dc.titleKlasifikace textu pomocí metody SVMcs
dc.title.alternativeText Classification with the SVM Methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:26cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34508en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:07en
sync.item.modts2020.06.23 10:33:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurget, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Z jakého důvodu jste se rozhodl dát přednost vlastní implementaci metody SVM před využitím volně dostupných knihoven? Mohl byste srovnat časovou náročnost klasifikace při použití Vaší implementace a SVM Light? Pro porovnání s jinými klasifikačními metodami jste použil nástroj WEKA. Je nějaký důvod, proč jste do porovnání nezahrnul metodu libsvm dostupnou v tomto nástroji?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record