Now showing items 1-1 of 1

  • Akcelerace grafických operací s využitím FPGA 

    Čapka, Ladislav
    Tato práce se zabývá rozborem grafického retezce, pomocí kterého lze vykreslit požadovaný obraz. Dokument je zamerený na vykreslovací algoritmy, které jsou využívány v rasterizacním bloku. Hlavním cílem této práce je popsat ...