Now showing items 1-3 of 3

 • Modelování emocí v komunikačním agentu 

  Sivák, Martin
  Tato práce se zabývá problémy existujících komunikačních agentů a možnostmi jejich vylepšení. Hlavní důraz je kladen na schopnosti porozumění přirozenému jazyku a modelování emocí během konverzace. Ve druhé čísti je také ...
 • Modelování jazyka v rozpoznávání češtiny 

  Mikolov, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou jazykových modelů v oblasti automatického přepisu mluvené řeči. V teoretické části jsou rozebrány současně používané metody pro pokročilé jazykové modelování založené na statistickém ...
 • Vyhledávání v záznamech řeči 

  Fapšo, Michal
  Táto práca popisuje navrhnutý a implementovaný systém pre efektívne ukladanie, indexovanie a vyhľadávanie v rečových dokumentoch, ktorý využíva automatické rozpoznávanie reči. Keďže kvalita dnešných systémov pre rozpoznávanie ...