Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh architektury sondy pro monitorování síťových toků 

    Žádník, Martin
    Tato práce popisuje návrh a implementaci monitorovací sondy pro sběr statistických údajů o tocích na vysokorychlostních sítích. Navržená sonda využívá spojení hardwarové akcelerační karty a běžného PC. Úloha zpracování a ...